Nu börjar vi leta felaktiga utbetalningar

2024-06-03

Utbetalningsmyndigheten har fått den första omgången data från de utbetalande myndigheterna. Nu startar våra dataanalyser och granskningar. I höst planerar vi att skicka de första underrättelserna om misstänkt felaktiga utbetalningar.

D

Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten och Skatteverket har skickat den första omgången data över utbetalningar från välfärdssystemet till Utbetalningsmyndigheten. Vi går nu över i skarpt läge och kommer att analysera och granska den data vi har fått för att upptäcka felaktiga utbetalningar. De första underrättelserna planeras gå ut till de utbetalande myndigheterna i höst.

Processen är ett pilotprojekt och takten i verksamheten kommer att öka successivt.

- Jag är väldigt glad att vi nu går in i skarpt läge och att våra analysmodeller körs mot verkliga data. Redan i höst räknar vi med att avslöja personer som stjäl från svensk välfärd, säger generaldirektör Per Eleblad.

I ett inledningsskede kommer arbetet inriktas på två områden som bedöms som särskilt utsatta för risker:

  • Felaktigt utbetalda förmåner där mottagaren arbetar och samtidigt tar emot en ersättning som ska ersätta inkomsten, exempelvis sjukpenning eller studiestöd.
  • Felaktigt utbetalda förmåner till personer som flyttat utomlands men ändå tar emot förmåner som man bara har rätt till om man bor i Sverige, exempelvis bostadsbidrag, barnbidrag och garantipension.

Tack vare Utbetalningsmyndighetens dataanalys och granskning kan dessa typer av felaktiga utbetalningar upptäckas i en mycket större omfattning än tidigare. I takt med att Utbetalningsmyndigheten växer och utvecklas kommer fler former av felaktiga utbetalningar omfattas.