Kakor

Den här webbplatsen innehåller kakor (på engelska cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa kakor används till och hur kakor kan undvikas. Från och med den 1 juli 2011 gäller ändrade regler för att få använda kakor. Enligt de nya bestämmelserna ska besökaren lämna sitt samtycke till att kakor används.

Vad är kakor?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information.

Webbplatsen kommer att ”komma ihåg” och ”känna igen” dig. Det kan ske genom två olika typer av kakor som placeras i din dator:

  • Kakor som lagras tillfälligt i din dators minne och hjälper till att komma ihåg de inställningar du valt. Kakan tas bort när du stänger fönstret i din webbläsare.
  • Kakor som sparas på din dator till dess du väljer att ta bort dem. En del av dessa kakor hjälper till att komma ihåg de inställningar du valt till nästa gång du besöker oss. Andra kakor använder vi för att utveckla vår webbplats

Om du inte vill acceptera några kakor kan du ställa in detta i din webbläsare. Du kan välja att den automatiskt blockerar lagring av kakor eller informerar dig varje gång en webbplats du besöker begär att få lagra kakor. Du kan även radera kakor som tidigare sparats i din webbläsare.

Vi samlar inte in personuppgifter

Vi samlar inte in några personuppgifter, såsom din dators IP-adress.

Vi använder webbanalys för att samla in statistik om hur vår webbplats används eller nås. Vi kan inte spåra en individuell besökare genom webbanalysverktyget och begär därför inte samtycke om personuppgiftsbehandling.

Du bestämmer

Om du väljer att inte godkänna användning av kakor, använder vi endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera under ditt besök. Dessa kakor (sessionskakor) tas bort när du stänger din webbläsare.

Om du tidigare godkänt vår användning och har ändrat dig, kan du när som helst ändra dina val. Läs nedan hur du gör.

Kakor på Utbetalningsmyndighetens webbplats

Nödvändiga kakor

Nedan beskrivs de kakor som krävs för att du ska kunna använda vår webbplats.

Publiceringsverktyg

I det publiceringsverktyg som vi använder oss av, finns en sessionskaka som håller reda på vilken webbläsare som tillhör vilket besök i vårt publiceringsverktyg. Kakan heter

  • JSESSIONID

Om du väljer att inte acceptera sessionskakan fungerar webbplatsen ändå, med den skillnaden att alla URL:er (webbsidornas adresser) kommer att innehålla ett så kallat token (extra tecken i webbsidan adress) som publiceringsverktyget använder sig av för att hålla reda på vilket besök som är kopplat till en webbläsare.

Kakan tas bort när du stänger din webbläsare

Kakan delas inte med tredje part.

Information om kakor

För att du inte ska behöva se information om kakor oftare än nödvändigt sätter vi en kaka när du besöker oss första gången och bekräftar att du tagit del av kakinformationen. Kakan heter

  • accept_cookies

Kakan delas inte med tredje part.

Kakan kan komma att sparas i din webbläsare upp till en månad beroende på inställningarna i din webbläsare. Om du inte vill acceptera denna kakan kan du ställa in detta i din webbläsare. Du kan välja att den automatiskt blockerar lagring av kakor eller informerar dig varje gång en webbplats du besöker begär att få lagra kakor. Du kan även radera kakor som tidigare sparats i din webbläsare.

Om du inte vill acceptera några kakor kan du ställa in detta i din webbläsare. Du kan välja att den automatiskt blockerar lagring av kakor eller informerar dig varje gång en webbplats du besöker begär att få lagra kakor. Du kan även radera kakor som tidigare sparats i din webbläsare.