FAQ

  • När sker utbetalningar via Utbetalnings­myndigheten?


    Systemet med transaktionskonto ska vara infört den 1 januari 2027.
  • Vart vänder jag mig med frågor om utbetalningar?


    Om du saknar information om en utbetalning eller har frågor om ett beslut vänder du dig till den myndighet som du kontaktade vid ansökan om en förmån.
  • Vilka brott fokuserar Utbetalnings­­myndigheten på?


    I ett inledande skede under 2024 kommer Utbetalnings­myndigheten primärt att fokusera på två typer av bidragsbrott:– Felaktigt utbetalda förmåner där mottagaren arbetar och samtidigt tar emot en ersättning som ska ersätta inkomsten, exempelvis sjukpenning eller olika anställningsstöd.– Felaktigt utbetalda förmåner till personer som flyttat utomlands men ändå tar emot förmåner som man bara har rätt till om man bor i Sverige, exempelvis bostadsbidrag, barnbidrag och garantipension.Genom Utbetalningsmyndighetens dataanalys och granskning kommer dessa typer av felaktiga utbetalningar kunna upptäckas i en mycket större omfattning än tidigare.