Tillgänglighet för Utbetalningsmyndigheten

Utbetalningsmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ubm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakt oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det förekommer att felmeddelanden inte visas med annat än text.
  • Vid navigering med tangentbord är markering inte alltid tydlig för att visa vilket element som är i fokus.
  • Huvudmenyn är inte kodad helt enligt WAI-ARIA Authoring Practices, vilket skulle kunna orsaka besvär för vissa användare, även om vi inte upptäckt några konkreta problem.
  • Vissa texter kan vara svåra att förstå.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ubm.se.

Senaste bedömningen gjordes den 10 december 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 december 2023.