Om oss

Utbetalningsmyndigheten upptäcker, förhindrar och förebygger felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Det gör vi genom dataanalyser och granskningar. En annan uppgift är att ansvara för utbetalningar från statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

data science

Dataanalys och granskning

Genom dataanalys och granskning ska vi bidra till att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Det kan exempelvis handla om att minska välfärdsbrott och felaktiga utbetalningar med koppling till organiserad brottslighet.

Vi håller på att bygga upp verksamheten. Vi kommer bland annat att:

  • Göra dataanalyser för att identifiera utbetalningar som har högre risk att vara felaktiga.
  • Utföra inledande granskningar genom att gå igenom riskutbetalningar från dataanalysen för att identifiera felaktiga utbetalningar.
  • Utföra fördjupade granskningar när det finns anledning att anta att det har skett en felaktig utbetalning och det finns behov av mer information för att undersöka detta.
  • Utveckla och sprida kunskap om beteenden, upplägg och metoder i välfärdsbrottslighet och andra felaktiga utbetalningar till beslutande myndigheter och andra brottsförebyggande aktörer.

De misstänkta felaktiga utbetalningar som vi hittar, överlämnas till de beslutande myndigheterna och arbetslöshetskassorna. Samhällets förmåga att motverka välfärdsbrottslighet kommer även att stärkas genom att myndigheter, arbetslöshetskassor och den statliga förvaltningen ökar sin kunskap inom området. Tillsammans kan vi förebygga, upptäcka och förhindra organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet samt återkommande avsiktliga fel.

Betalningsförmedling

Vi hanterar betalningsuppdrag från beslutande myndigheter genom ett system med transaktionskonto. Systemet ska vara robust, stabilt, säkert och kostnadseffektivt.

Vi kommer bland annat att:

  • Ansvara för utbetalningar från de anslutna statliga välfärdssystemen, samt utbetalningar från skattekontot hos Skatteverket via systemet med transaktionskonto.
  • Hantera förvaltning av uppgifter om betalningsmottagares bankkonton.
  • Ge service till betalningsmottagare och andra avseende systemet med transaktionskonto.

Senast den 1 januari 2027 ska alla utbetalningar som omfattas administreras via systemet med transaktionskonto.