Jobba hos oss

Vill du vara med och lösa en av de största samhällsutmaningarna? Trivs du i en miljö av innovationsanda, framåtdriv och starkt samhällsengagemang? Välkommen att söka dig till Utbetalningsmyndigheten!

Bild

Hos oss får du vara med och bygga upp en ny myndighet från grunden och bidra till att förhindra välfärdsbrott och därigenom den organiserade brottslighetens framväxt. Du får en arbetsgivare som månar om din utveckling och ger dig stort eget ansvar och mandat.

Myndigheten finns i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan i Stockholm.

Lediga jobb


Säkerhetsprövning vid rekrytering

För vissa anställningar och uppdrag inom Utbetalningsmyndigheten krävs säkerhetsprövning. Det beror på att en del av myndigheten bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som om den skadas kan hota Sveriges säkerhet.

Säkerhetsprövning genomförs med stöd av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Varför görs säkerhetsprövning?

Säkerhetsprövningen genomförs för att skydda både den säkerhetskänsliga verksamheten och för att förhindra att du hamnar i en svår situation. Om prövningen visar att du har sårbarheter skulle det kunna innebära att du hamnar i en utsatt situation eller att du riskerar att bli utsatt för påtryckningar.

Säkerhetsprövningen pågår under hela den tid som du deltar i myndighetens säkerhetskänsliga verksamhet. Uppföljning ska ske kontinuerligt till dess att du avslutar din anställning eller ditt uppdrag på Utbetalningsmyndigheten eller då du bedöms inte längre arbeta med säkerhetskänslig verksamhet.

Vad ingår i en säkerhetsprövning?

Vid säkerhetsprövningen klarläggs dina personliga egenskaper och andra personliga förhållanden ur ett säkerhetsperspektiv.

I prövningen ingår en bakgrundskontroll, säkerhetsprövningsintervju och en registerkontroll. Bakgrundskontrollen och intervjun syftar till att skaffa en djupare kännedom om dig. I vissa fall genomförs en fördjupad personutredningen. Det innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kontrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo. För att genomföra en registerkontroll krävs ditt samtycke. Registerkontrollen genomförs av Säkerhetspolisen. Säkerhetsprövningen i sin helhet måste vara klar och du måste vara godkänd innan du kan erbjudas anställning.

Ett beslut om godkänd säkerhetsprövning är inte samma sak som beslut om anställning.

Vad är en säkerhetsklass?

Det finns tre säkerhetsklasser, 1, 2 och 3. Säkerhetsklassen bestäms utifrån den tjänst du söker och i vilken utsträckning du kommer att delta i säkerhetskänsliga verksamheten. Vilken säkerhetsklass en anställning eller ett uppdrag är placerad i omfattas av sekretess men givetvis får du information om vilken säkerhetsklass din anställning eller ditt uppdrag är placerad i. För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap.

Vad händer om någon inte blir godkänd?

Om du inte uppfyller kraven för godkänd säkerhetsprövning får du inte anställas eller på något annat vis delta i säkerhetskänslig verksamhet. Det är viktigt att betona att en icke godkänd säkerhetsprövning inte behöver bero på något som du har gjort, utan det kan bero på yttre omständigheter och för att inte utsätta dig för eventuella risker som anställningen skulle kunna medföra. Beslut i ärenden om säkerhetsprövning omfattas av sekretess. Det går inte att överklaga beslutet.

Våra förmåner

Det är viktigt för Utbetalningsmyndigheten som arbetsgivare att skapa goda förutsättningar för alla medarbetare att må bra och trivas på jobbet. Förutom en god arbetsmiljö erbjuder vi förmåner såsom friskvårdstimme och friskvårdsersättning, möjlighet till flexibilitet i var och när man arbetar och bidrag för att utrusta hemmakontoret.

Flexibilitet i var och när du jobbar

Utbetalningsmyndigheten är mån om att vara en modern och flexibel arbetsgivare. Vi tycker att det är viktigt att du har balans mellan jobb och fritid. Därför tillämpar vi både flextid och förtroendearbetstid och du kan teckna överenskommelse om distansarbete om det är möjligt och lämpligt med hänsyn till de arbetsuppgifter du ska utföra. Veckoarbetstiden för helgfri måndag till fredag är 39 timmar och 45 minuter för heltidsarbete. Vissa arbetsdagar före helgdagar är arbetstidsförkortade.

Friskvård

En god hälsa är en viktig förutsättning för att kunna må bra och fungera väl i såväl arbetsliv som privatliv. Utbetalningsmyndigheten vill bidra till en god hälsa och en sund livsstil hos sina medarbetare. Därför uppmuntras du till att ägna en arbetstimme per vecka åt fysisk aktivitet eller annan valfri friskvård. Du erbjuds också ett friskvårdsbidrag som ger en ersättning på 75 procent av dina kostnader för friskvårdsaktiviteter, dock max 5000 kronor årligen. Friskvårdsbidraget kan du använda till bland annat träningskort, massage och andra friskvårdsaktiviteter.

Ersättning för att utrusta hemmakontor

För att skapa bästa förutsättningar för en god arbetsmiljö även vid distansarbete erbjuder Utbetalningsmyndigheten ersättning om maximalt 5 000 kronor per tillsvidareanställd för att utrusta hemmakontoret. Ersättningen är en löneförmån som förmånsbeskattas.

Upp till 35 dagars semester varje år

Du har rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få alla semesterdagar betalda måste du vara anställd hela året.

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har rätt till:

  • Till det år du fyller 29 år – 28 dagars semester per kalenderår.
  • Från det år du fyller 30 år – 31 dagars semester per kalenderår.
  • Från det år du fyller 40 år – 35 dagars semester per kalenderår.

Föräldralön

Vi erbjuder ett extra föräldrapenningtillägg när du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. Med det kan du under totalt 360 dagar få en ersättning som motsvarar 90 procent av din inkomst.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk längre än 14 dagar kompletterar Utbetalningsmyndigheten sjukpenningen från Försäkringskassan genom att betala ut så att du får ut cirka 90 procent av din inkomst. Detta gäller mellan dag 15–365 i sjukskrivningen.

Heltäckande försäkringspaket

Som anställd på Utbetalningsmyndigheten omfattas du av den statliga grupplivförsäkringen, tjänstereseförsäkringen och personskadeförsäkringen.

Tjänstepension

Som statsanställd får du en tjänstepension som komplement till den allmänna pensionen. Hur mycket som sätts av till din pension beror på när du är född och hur hög lön du har.

Den statliga värdegrunden

Att vara anställd på Utbetalningsmyndigheten är ett stort ansvar och alla våra medarbetare ska följa den statliga värdegrunden. Den bygger på Sveriges grundlagar och går mycket förenklat ut på att du ska agera demokratiskt och med samhällets bästa i åtanke.

Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex grundläggande principer.

  • Demokrati – all offentlig makt utgår från folket.
  • Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna.
  • Objektivitet – allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas.
  • Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
  • Respekt – den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  • Effektivitet och service – myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte tvärtom.

Läs mer om den statliga värdegrunden Länk till annan webbplats.