När sker utbetalningar via Utbetalnings­myndigheten?

Systemet med transaktionskonto ska vara infört den 1 januari 2027.