Utbetalningsmyndigheten har sedan den 1 januari startat sin verksamhet


Från och med 1 januari så har Utbetalningsmyndigheten startat sin verksamhet. Myndighetens övergripande uppdrag från riksdag och regering är att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet, dels genom att genomföra systemövergripande dataanalyser och granskningar, dels genom att etablera systemet med transaktionskontot. Systemet med transaktionskontot ska vara fullt implementerat den 1 januari 2027.

Myndigheten startar sin verksamhet med omkring 50 medarbetare och kommer successivt under åren att växa. Utbetalningsmyndigheten kommer att ha många beröringsytor med andra myndigheter och kreditinstitut för att kunna fullgöra uppdraget. Ett välutvecklat och konstruktivt samarbete mellan de olika organisationerna blir därför avgörande för att nå de samhällseffekter som reformen syftar till att skapa.

Under 2024 ligger fokus för Utbetalningsmyndigheten på att skapa de första analysmodellerna och även kunna leverera de första underrättelserna till de beslutande myndigheterna. Fokus ligger också på att etablera de första förmågorna inom systemet för transaktionskontot.