Budgetunderlag 2025-2027

Utbetalningsmyndigheten lämnar förslag på finansiering för budgetåren 2025–2027 i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag