Budgetunderlag

2025-2027


Utbetalningsmyndigheten har överlämnat sitt budgetunderlag för åren 2025-2027 till regeringen. Förslaget på finansiering för myndigheten under kommande år utgår från Utbetalningsmyndighetens

uppdrag enligt förordning (2023:461). Utbetalningsmyndigheten lämnar även yrkanden avseende höjning av anslaget för budgetår 2024 för fortsatt drift och utveckling av verksamheten.

Hela budgetunderlaget finns att läsa här