Budgetunderlag 2024-2026

Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01) lämnade 1 Mars 2023 förslag på finansiering för budgetåren 2024–2026.

Relaterade filer: